Đánh giá chủ đề:
 • 0 Vote(s) - Trung bình 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng DrayDDNS ( Copy từ anphat.vn)
#1

 1. Đăng kí tài khoản Myvigor: (hướng dẫn đi kèm)
 2. Đăng kí thiết bị vào tài khoản Myvigor
  1. 1 Đăng nhập vào thiết bị >> chọn Product Registration
[Image: image1Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]

 1. 2 Đăng nhập tài khoản MyVigor
[Image: image2Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]

 1. 2 Đăng ký SN của thiết bị vào tài khoản
  Vào [b]My Information >> My Product
  [/b]

[Image: image3Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]

 1. Kích hoạt lisence DDNS
  1. 1 Kích hoạt license trial
   Vào [b]My Information >> My Product, 
   tại DDNS , nhấn Trial[/b]

[Image: image4Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]    

 1. 2 Đồng ý kích hoạt license
[Image: image5Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]

 1. 3 kích hoạt license
[Image: image6Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]

 1. 4 Thông tin thời gian license đã kích hoạt
[Image: image7Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]

 1. Cấu hình tên miền DDNS
  Vào [b]My Information >> My Product, 
  nhấn Edit DDNS Settings[/b]

     [Image: image8Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]
 • Domain Name: Điền tên miền cần cấu hình
 • Nhấn Update
    [Image: image9Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]  

 1. Cấu hình sử dụng DDNS trên Vigor
[size=undefined]
5.1 Kích hoạt tính năng sử dụng DDNS trên vigor
Vào Applications >> Dynamic DNS, Check Enable, nhấn OK
[/size]

[Image: image10Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]
[size=undefined]
5.2 Cấu hình DrayDDNS
Vào Application >> Dynamic DNS, Chọn Index cần cấu hình, ví dụ Index 1
[/size]
 • Check Enable
 • Service Provider:Chọn DrayTek Global
 • Nhấn Sync Domain
 • WAN Interface: Chọn WAN cập nhật, ví dụ WAN!
 • Nhấn OK
[Image: image11Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png]
[size=undefined]
                5.3 Kiểm tra trạng thái cập nhật[/size]

                     [Image: image12Huong_dan_kich_hoat_va_su_dung_DrayDDNS.png] 
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách