Disable Article for you on Chrome Android

Disable Article for you on Chrome Android

Disable Article for you on Chrome Android version 59 Trên thanh Adress bar gõ  : chrome://flags Dùng chức năng tìm trên trang ( Find in page ) ; gõ Show server sẽ thấy dòng ” Show server–side suggestions on the New Tab page ” Bên dưới có drop down box , chọn DISABLE . Xong chọn Relaunch Video minh họa Chúc bạn vui vẻ  

Read Me

Fix Adobe Photoshop error 16

Fix Adobe Photoshop error 16

Adobe Photoshop error 16 Fix Khi mở các phần mềm của Adobe như Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver , Adobe Flash , Adobe Audition , Adobe Illustrator .. bị lỗi 16 , các bạn làm theo cách sau . vào C:/Program Files/Adobe/Adobe xxx (windows 32bit) OR C:/Program Files/Adobe/Adobe xxx (windows 64bit) Xem có folder SLStore không . Nếu có, xóa đi tạo folder SLStore. Nếu chưa, […]

Read Me