Cách hard reset màn hình cảm ứng Crestron TSW-1060

Cách hard reset màn hình cảm ứng Crestron TSW-1060
How to hard reset touch screen crestron TSW-1060